Učebný proces, výchova a socializácia

Práca na učebnom procese Pracuje sa na odbúravaní fixných nefunkčných schém, na nových funkčných komunikatívnych stratégiách /cooping/ a na formovaní a stabilizácií nových schém v správaní. /mentálna flexibilita/ Aby bol učebný proces efektívny pracuje sa na súčasne na kognitívnej a emotívnej stránke jedinca. Bez správneho emotívneho rozpoloženia nemôže nastať funkčný učebný proces. Výchova a korekcia…

Expertíza a pedagogický projekt

Pri diagnostike problémového správania jedinca je potrené určiť jeho kauzu a následne na nej pracovať. Hodnotia sa – fyzická, kognitívna, emotívna a motivačná stránka jedinca. Fyzická stránka – ak je kauzou neprimeraného správania, v prvom rade je potrebné konzultácia problému s veterinárnym lekárom. Emotívna stránka – prehodnocujú sa aké emócie a aké pocity prevládajú u…

Čo je zoo-antropológia?

Zoo-antropologia vznikla v 80. tych rokoch  Zakladateľom je Roberto Marchesini (filozof, etológ, zooantropológ) Je to disciplína ktorá sa zaoberá štúdiom vývoja vzájomných vzťahov medzi človekom a inými živými druhmi a o poznaní ich odlišnosti. Kognitívny prístup definuje správanie jedinca nie ako určitý automatizovaný výsledok, ale ako prejav jeho DUŠEVNÉHO STAVU Dva svety tak blízke a…