Cenník služieb

Pri diagnostike problémového správania jedinca je potrené určiť jeho kauzu a následne na nej pracovať. Hodnotia sa – fyzická, kognitívna, emotívna a motivačná stránka jedinca.

Fyzická stránka – ak je kauzou neprimeraného správania, v prvom rade je potrebné konzultácia problému s veterinárnym lekárom.

Emotívna stránka – prehodnocujú sa aké emócie a aké pocity prevládajú u jedinca

  • radosť – úzkosť,
  • zvedavosť – strach,
  • hravosť – obavy,
  • spokojnosť – hnev

stupeň emočnej aktivácie /arousal/

to nám určí schopnosť koncentrácie, náladu alebo vôľu/chuť na určitú aktivitu
– je to stupnica, ktorá sa pohybuje od nudy, pocitu vnútornej prázdnoty, depresie po rozrušenie nervozitu, prudkosť a impulzivitu.

Kognitívna – prehodnocujú sa skúsenosti a schopnosti daného jedinca, ako sú uložené v jeho pamäti z emotívneho pohľadu a aké sú jeho mentálne schopnosti a flexibilita

Motivačná – určuje ju predispozícia plemena, to znamená čo vyhľadáva daný jedinec vo svete, čo ho zaujíma a v čom vie realizovať svoj talent, čo ho baví a čo ho napĺňa. Prevaha niektorých motivácii, ich nadmerný prejav alebo nesúlad privádza jedinca k nespokojnosti a frustrácii.

V neposlednom rade je potrebné posúdenie 

  • prostredia v ktorom pes žije (či je súčasťou rodiny, žije na rodinnom dvore, v sťaženom objekte, útulok…) 
  • prehodnotenie relačnej dimenzie (typ vzťahu) s majiteľom, ostatnými členmi rodiny alebo inou zodpovednou osobou.

Na základe týchto informácii sa vyhodnotia „silné“ a „slabé“ stránky psíka a bude zostavený pedagogický projekt v súlade s požiadavkami majiteľa. 

Pracuje sa na odbúravaní fixných nefunkčných schém, na nových funkčných komunikatívnych stratégiách /cooping/ a na formovaní a stabilizácií nových schém v správaní. /mentálna flexibilita/

Aby bol učebný proces efektívny pracuje sa na súčasne na kognitívnej a emotívnej stránke jedinca.

Bez správneho emotívneho rozpoloženia nemôže nastať funkčný učebný proces.

Psíkovi budú dané potrebné kompetencie potrebné na to aby sa vedel s ľahkosťou a na základe vlastnej autonómie konfrontovať so situáciami v jeho bežnom živote, naučil sa relaxovať a oddychovať v domácom prostredí a mal správne komunikačné a interaktívne schopnosti vo vonkajšom prostredí a v sociálnej skupine (ľudia, iní psi a iné zvieratá). Zároveň sa pracuje sa na komunikácii medzi majiteľom a psom a na rôznych spoločných aktivitách, ktoré im napomôžu vzájomne sa spoznávať a dôverovať si.

Socializácia, alebo začlenenie jedinca do spoločnosti, je jedna z nevyhnutných evolučných fáz v existencii každej živej bytosti.

Adekvátny učebný prístup založený na  spolupráci, pochopení a dôvere umožní danému jedincovi vyrovnané začlenenie sa do spoločnosti a spokojné spolužitie s jej ostatnými zložkami a okolím.

Porozumenie vo vnímaní okolitého sveta nášho štvornohého spoločníka a znalosti v jeho komunikácií, patria medzi neodmysliteľné aspekty, ktoré nám uľahčia jeho výučbu, začlenenie sa  a následne spokojné spolužitie s nami, so svojimi rovesníkmi a okolitým svetom.


Ako komunikujú naši psi?

Komunikácia psa  je založená  predovšetkým z nemých pohybov, tichých dorozumení sa a pohľadov.

Súčasťou jeho vnímania nie sú len zvuky a slová (ktoré majú tiež určitý význam), ale hlavne pachy, pohyby a dotyky.

Komu sú adresované tieto stretnutia?

Všetkým majiteľom psov ktorí chcú prehĺbiť nielen svoje znalosti ale aj znalosti svojho psa v tejto oblasti.

Dobrovoľníkom, ktorí sa  stretávajú s rôznymi náročnými situáciami v útulku alebo pri pomoci opusteným psíkom.

  • Podmienkou účasti psíka na komunikačných triedach je prvotná individuálna konzultácia s inštruktorom.

Kontaktujte ma

0949 621 626

V prípade, že sa mi nedovoláte, zašlite mi, prosím, správu. Pravdepodobne pracujem v teréne. Ozvem sa vám hneď, ako to bude možné.

Odoslať správu